Skapel.se

skapel.se finns till för att vara en [Matrix]-server åt ett par personer. Vår skapelse kan man säga.

Matrix är en IM-applikation som fungerar lite som en chatt. Man kan skriva till dem som har konton på samma tjänst. Skildnaden med [Matrix] är att precis som epost behöver inte alla ha ett konto registrerat hos samma leverantör. Man kan prata med andra även om deras konto finns på en annan server. Decentraliserat. Som epost, eller mastodon.

Det betyder att om du vill skriva till någon av oss kan du göra det trots att du inte har ett konto på skapel.se, det räcker att ha ett [matrix]-konto nästan oavsett vilken server det är på.

Förutom skapel.se driver vi också mastodon-instansen skrivel.se. Ifall du vill följa någon av oss som samsas om skapel.se hittar du oss sannolikt där.